Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Khi mua các loại cổ phần ưu đãi cần lưu ý gì?

Hiện nay ngoài khái niệm cổ phiếu đã rất quen thuộc với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, thì còn có khái niệm cổ phần ưu đãi cũng được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và tìm hiểu. Vậy hãy cùng Công ty Luật Apolo Lawyers thông qua bài viết dưới đây tìm hiểu về cổ phần ưu đãi là gì? Và khi mua các loại cổ phần ưu đãi thì cần lưu ý gì? Trong trường hợp Quý khách hàng có vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số hotline 0903.419.479 hoặc email contact@apolo.com.vn.

I. Thế nào là cổ phần ưu đãi?

- Cổ phần là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty thành các phần bằng nhau. Khái niệm này được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020.

Ví dụ: Vốn điều lệ của một công ty cổ phần là 50 tỷ đồng, số vốn này được chia thành 10.000 phần bằng nhau. Như vậy sẽ có 10.000 cổ phần và mỗi cổ phần có giá trị là 5 triệu đồng.

- ​Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể định nghĩa cổ phần ưu đãi là gì. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 114 Luật Doanh Nghiệp, cổ phần ưu đãi được nhắc đến rằng: “Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.”

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Khi mua các loại cổ phần ưu đãi cần lưu ý gì? 

II. Các loại cổ phần ưu đãi

Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cổ phần ưu đãi gồm các loại sau:

1) Cổ phần ưu đãi cổ tức: là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm - theo khoản 1 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020. Cổ tức được chia hằng năm gồm:

 • Cổ tức cố định.

 • Cổ tức thưởng.

2) Cổ phần ưu đãi hoàn lại: là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty - theo khoản 1 Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2020.

3) Cổ phần ưu đãi biểu quyết: là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định - theo khoản 1 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020.

4) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

III. Khi mua các loại cổ phần ưu đãi cần lưu ý gì?

1. Nguyên tắc chung:

Tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Nguyên tắc chung về cổ phần ưu đãi cụ thể rằng:

 • Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

 • Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

 • Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Khi mua các loại cổ phần ưu đãi cần lưu ý gì? 

2. Đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết

(1) Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền sau đây:

 • Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;

 • Quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

(2) Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có hạn chế sau đây:

 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

3. Đối với cổ phần ưu đãi cổ tức

(1) Căn cứ tại khoản 2 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Quyền của cổ đông ưu đãi đối với cổ phần ưu đãi cổ tức được quy định cụ thể như sau:

 • Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 1 Điều này;

 • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

 • Quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

(2) Căn cứ tại khoản 2 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hạn chế của cổ đông ưu đãi đối với cổ phần ưu đãi cổ tức được quy định cụ thể như sau:

 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 của Luật này.

4. Đối với cổ phần ưu đãi hoàn lại

Trường hợp đối với cổ phần ưu đãi hoàn lại thì tại Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và hạn chế của cổ đông ưu đãi cụ thể như sau:

 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 114 và khoản 6 Điều 148 của Luật này.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến các loại cổ phần ưu đãi mà nhà đầu tư cần lưu ý để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào có liên quan đến vấn đề này Quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty Luật Apolo Lawyers thông qua số hotline 0903.419.479 hoặc email: contact@apolo.com.vn.

>>> Xem thêm: Dịch vụ Luật sư tư vấn tạm ngừng kinh doanh

>>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

APOLO LAWYERS

https://luatsutructuyen.vn/dich-vu-phap-ly-chi-tiet/dich-vu-luat-su-tu-van-ly-hon-nhanh-174.html

Dịch Vụ Tư Vấn Ly Hôn

Dịch vụ Luật sư nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Thành lập doanh nghiệp, công ty trong nước

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS
icon_email
phone-icon