Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Ly hôn trước, phân chia tài sản sau có được không?

Phân chia tài sản chung khi ly hôn là quy trình quan trọng và bắt buộc cả hai vợ chồng phải thực hiện. Có thể cả hai cùng tự nguyện thỏa thuận về phân chia tài sản chung để đảm bảo quá trình thuận lợi và công bằng hoặc trong trường hợp không đang được thỏa thuận có thể yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn có nhiều vấn đề xảy ra khi hai vợ chồng phân chia tài sản sau khi đã ly hôn. Vậy nên hay cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. Bạn có bất kỳ khó khăn, thắc mắc cần được tư vấn hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Apolo Lawyers (Hotline 0903.419.479) để được đội ngũ hỗ trợ sớm nhất!

1. Nguyên tắc phân chia tài sản chung khi ly hôn

Căn cứ theo Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, việc phân chia tài sản khi ly hôn được quy định theo 03 nguyên tắc như sau:

+ Nguyên tắc chia đôi có tính đến các yêu tố sau:

- Hoàn cảnh của gia đình nói chung và vợ, chồng nói riêng;

- Công sức của vợ, chồng đóng góp vào sự xây dựng, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Trong đó, lao động của vợ và chồng trong gia đình được tính là lao động có thu nhập;

- Bảo vệ lợi ích tối đa của vợ, chồng trong sản xuất, kinh doanh để cả hai bên đều có đủ điều kiện tiếp tục lao động tạo ra thu nhập;

- Sai sót của mỗi bên có vi phạm đến quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng.

Có thể hiểu nguyên tắc chia đổi tài sản hki ly hôn là mỗi bên được sở hữu ½ giá trị tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định sẽ còn dựa vào một số yêu tố nêu trên để xem xét. Có nghãi không phải trường hợp nào cũng chia đôi 50/50 giá trị tài sản mà tủy vào thực tế có thể được chia theo 70/30 hay 80/20, vẫm được xem là hợp pháp và đúng quy định pháp luật.

+ Nguyên tắc phân chia tài sản chung bằng hiện vật: pháp luật ưu tiên phân chia tài sản bằng hiện vật trước nêu không chia được bằng hiện vật thì mới định giá thành tiền để phân chia, bên nhân hiện vật có trách nhiệm thanh toán lại cho bên kia số tiền chênh lệch.

+ Nguyên tắc tài sản riêng của ai thuộc sở hữu của người đó: trừ các tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Ly hôn trước, phân chia tài sản sau có được không? 

2. Các trường hợp phân chia tài sản chung khi ly hôn

a. Trường hợp phân chia tài sản khi vợ chồng sống chung với gia đình

Căn cứ tại điều 61 Luật hôn nhân và gia đình 2014 được quy định như sau:

+ Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

+ Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

b. Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

Theo Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc phân chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn như sau:

+ Trường hợp chia quyền sử dụng đất làm tài sản riêng: tài sản riêng của bên nào thì vẫn sẽ thuộc về bên đó sau khi ly hôn.

+ Trường hợp chia quyền sử dụng đất làm tài sản chung:

- Đất nông nghiệp trồng cây quanh năm và đất nuôi trồng hải sản, nếu cả hai bên vợ chồng đều có nhu cầu và điều kiện tiếp tục sử dụng đất thì sẽ theo thỏa thuận của cả hai bên khi thực hiện ly hôn. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết phân chia tài sản ly hôn theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Nếu chỉ có một bên vợ hoặc chồng có nhu cầu và đủ điều kiện sử dụng đất trực tiếp thì quyền sử dụng đất vẫn thuộc về bên đó, tuy nhiên theo luật phân chia tài sản khi ly hôn thì phải thanh toán cho bên còn lại phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng.

- Trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây quanh năm và đất nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn, quyền sử dụng đất của vợ chồng sẽ được tách ra và chia theo quy định nói trên.

- Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp trồng rừng hay đất ở thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

- Các loại đất khác được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung thì khi ly hôn, quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất nhưng tiếp tục sống chung với hộ gia đình sẽ được xác định theo quy định tại Điều 61 Luật này.

c. Trường hợp phân chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh

Theo điều 64 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau: Vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Ly hôn trước, phân chia tài sản sau có được không? 

3. Ly hôn trước, yêu cầu phân chia tài sản sau có được không?

Theo quy định của pháp luật, vợ chồng vẫn có quyền yêu cầu chia tài sản ngay cả khi đã ly hôn từ nhiều năm trước. Hai vợ chồng hoàn toàn có quyền yêu cầu phân chia tài sản ngay trong đơn ly hôn và cùng lúc với yêu cầu ly hôn. Ngược lại, nếu như trong đơn ly hôn không đề cập đến vấn đề đó thì tài sản vẫn không được chia, và tòa án sẽ chỉ giải quyết trong phạm vi yêu cầu của đương sự.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP thì vợ và chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về mọi vấn đề bao gồm cả phân chia tài sản chung của họ. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận và có yêu cầu gửi đến Tòa án, Tòa án sẽ xem xét và quyết định áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Do đó, việc phân chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn là quyền của cả hai người. Cả hai vợ chồng có thể tự thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án can thiệp để giải quyết. Ngay cả khi đã ly hôn từ nhiều năm trước, nếu có yêu cầu, họ vẫn giữ quyền yêu cầu Tòa án thực hiện giải quyết chia tài sản sau ly hôn.

>>> Xem thêm: Tại sao khi ly hôn và chia tài sản cần phải có Luật sư

>>> Xem thêm: Vợ chồng ly hôn, tài sản thừa kế thuộc về ai

4. Dịch vụ Luật sư tư vấn tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân tại Apolo Lawyers

Dịch vụ Luật sư tư vấn tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là một trong những lĩnh vực luật mà chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. Một số dịch vụ pháp lý về tư vấn thủ tục ly hôn với người nước ngoài được Công ty Luật Apolo Lawyers cung cấp như:

- Tư vấn căn cứ xác định tài sản chung của vợ chồng;

- Trường hợp được coi là tài sản chung của vợ chồng;

- Trường hợp được coi là tài sản riêng của vợ chồng;

- Tư vấn phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

- Tư vấn phân chia tài sản riêng của vợ chồng;

- Tư vấn cách xác định phần công sức đóng góp của mỗi bên trong tài sản chung;

- Tư vấn thủ tục phân chia đất đai là tài sản chung của vợ chồng;

- Thủ tục khởi kiện phân chia tài sản chung của vợ chồng;

- Hậu quả của việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Các vấn đề về pháp lý liên quan đến ly hôn là một trong những lĩnh vực luật mà chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi có đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn luật có hiểu biết và thường xuyên hướng dẫn, làm hồ sơ ly hôn thuận tình nhanh. Chúng tôi cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp, làm thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian nhất cho Quý khách.

APOLO LAWYERS

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp

Dịch vụ Luật sư đại diện tham gia tố tụng

Dịch Vụ Tham Gia Giải Quyết Tranh Chấp Tại Tòa Án

Tư vấn pháp luật trực tuyến

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS
icon_email
phone-icon