Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Sở hữu chung, sở hữu riêng nhà chung cư & chi phí bảo trì chung cư - Những điều cần biết

Hiện nay, nhà chung cư đang phát triển mạnh tại Việt Nam do nhu cầu nhà ở tại các đô thị, thành phố lớn tăng đột biến. Theo đó, tình trạng tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến nhà chung cư xảy ra tương đối nhiều và mang xu hướng phức tạp, trong đó có thể thấy một trong những nguyên nhân tranh chấp phổ biến là tranh chấp về sở hữu chung - riêng và chi phí bảo trì chung cư. Thấu hiểu tình trạng trên, Apolo Lawyers cung cấp cho Quý độc giả, Quý khách hàng bài viết “Sở hữu chung, sở hữu riêng nhà chung cư, chi phí bảo trì chung cư - Những điều cần biết”.

1. Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư:

a. Xác định phần sở hữu riêng

 • Phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó;

 • Phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng cho chủ sở hữu nhà chung cư;

 • Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ hoặc gắn liền với phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng.

b. Xác định diện tích sử dụng đối với phần sở hữu riêng

 • Được tính theo kích thước thông thủy bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có) và không tính diện tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

 • Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn; trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Sở hữu chung, sở hữu riêng nhà chung cư & chi phí bảo trì chung cư - Những điều cần biết

2. Phần sở hữu chung của nhà chung cư:

a. Xác định phần sở hữu chung

 • Phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng; nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư;

 • Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác không thuộc phần sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư;

 • Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư đó, trừ hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng vào mục đích công cộng hoặc thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước hoặc giao cho chủ đầu tư quản lý theo nội dung dự án đã được phê duyệt;

 • Các công trình công cộng trong khu vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo nội dung dự án đã được duyệt bao gồm sân chung, vườn hoa, công viên và các công trình khác được xác định trong nội dung của dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt.

b. Chỗ để xe

 • Đối với chỗ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu nhà chung cư;

 • Đối với chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư thì người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư quyết định mua hoặc thuê.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Sở hữu chung, sở hữu riêng nhà chung cư & chi phí bảo trì chung cư - Những điều cần biết

3. Quản lý, sử dụng, bảo trì nhà chung cư theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

a. Quản lý phần sở hữu riêng trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

 • Phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ. Chủ đầu tư phải cung cấp bản vẽ mặt bằng khu vực để xe.

 • Trường hợp ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ trước ngày 02/04/2016 thì việc xác định phần diện tích, các thiết bị thuộc sở hữu riêng và việc cung cấp các bản vẽ kèm theo được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở tại thời điểm ký kết hợp đồng; trường hợp không có quy định thì xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ.

b. Quản lý phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

 • Phần diện tích và các hệ thống thiết bị thuộc sở hữu chung phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ. Kèm theo hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ phải có danh mục phần sở hữu chung.

 • Đối với phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư có mục đích để ở thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm cùng quản lý; giao cho đơn vị quản lý vận hoặc  Ban quản trị nhà chung cư tùy trường hợp.

 • Đối với phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp thì nguyên tắc các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm cùng quản; trách nhiệm quản lý vận hành giao cho đơn vị quản lý vận hành hoặc Ban quản trị nhà chung cư tùy trường hợp.

 • Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng của tòa nhà chung cư thì do các chủ sở hữu hoặc Ban quản trị (nếu nhà chung cư có Ban quản trị) hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện quản lý theo quyết định của hội nghị nhà chung cư.

 • Đối với phần sở hữu chung của cụm nhà chung cư thì Ban quản trị của cụm nhà chung cư thay mặt các chủ sở hữu để quản lý phần sở hữu chung này.

 • Trường hợp ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ trước ngày 02/04/2016  thì việc xác định phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở tại thời điểm ký kết hợp đồng; trường hợp pháp luật về nhà ở không có quy định thì xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ.

4.Bảo trì nhà chung cư

a. Nghĩa vụ nộp phí bảo trì

 • Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

 • Trường hợp có hư hỏng phần sở hữu riêng mà ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác thì chủ sở hữu có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó, nếu không thực hiện sửa chữa thì đơn vị quản lý vận hành hoặc người được giao quản lý nhà chung cư được tạm ngừng hoặc đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ tạm ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước sinh hoạt đối với phần sở hữu riêng này;

 • Việc bảo trì phần sở hữu chung của cụm nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng cụm nhà chung cư thực hiện.

 • Chủ sở hữu, Ban quản trị nhà chung cư chỉ được thuê cá nhân, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực tương ứng với công việc cần bảo trì theo quy định để thực hiện bảo trì.

b. Mức đóng góp, phương thức thu:

 • Mức đóng góp: 2% giá trị căn hộ

 • Phương thức đóng: đóng 01 lần

 • Thời điểm đóng: Khi nhận bàn giao và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua.

Ngoại lệ:

 • Đối với trường hợp mua bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư trước ngày 01/07/2006 mà chưa thu kinh phí bảo trì thì họp Hội nghị nhà chung cư để thống nhất mức đóng góp kinh phí này; mức đóng góp kinh phí có thể được nộp hằng tháng vào tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập hoặc được đóng khi phát sinh công việc cần bảo trì.

 • Sau ngày 01/7/2006 mà trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở không có thỏa thuận về kinh phí bảo trì thì chủ đầu tư phải đóng khoản tiền này.

 • Trường hợp kinh phí bảo trì nói trên không đủ để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp thêm kinh phí tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu.

Dịch vụ luật sư Apolo LawyersSở hữu chung, sở hữu riêng nhà chung cư & chi phí bảo trì chung cư - Những điều cần biết

5. Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp liên quan đến nhà chung cư

Khi Quý khách sử dụng dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp liên quan đến nhà chung cư của Công ty Luật Apolo Lawyers. Quý khách sẽ được cung cấp một số hoạt động pháp lý như sau:

 • Tư vấn cho khách các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp nhà chung cư

 • Tham gia đàm phán, thương lượng với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp

 • Tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án/Ủy ban nhân dân

 • Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp nhà chung cư, khiếu kiện trong các vụ việc hành chính liên quan đến quyết định giải quyết tranh chấp của UBND cấp tỉnh

 • Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án.

Nếu khách hàng có bất kỳ khó khăn, thắc mắc về luật sư giải quyết tranh chấp liên quan đến nhà chung cư vui lòng liên hệ với Công ty Luật Apolo Lawyers qua email contact@apolo.com.vn hoặc Hotline - 0903.419.479 để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp với chất lượng vượt trội. Thông tin của khách hàng được chúng tôi bảo mật tuyệt đối. Và điều quan trọng mang đến sự thành công cho chúng tôi là chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm và lợi ích tối đa.

>>> Xem thêm: Dịch vụ Luật sư tố tụng tại Thành phố Hồ Chí Minh

>>> Xem thêm: Tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng

APOLO LAWYERS

 

Tư vấn pháp luật trực tuyến

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Dịch vụ Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ Luật sư nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS
icon_email
phone-icon