Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế đúng luật

Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận để cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc và thanh toán và phân chia di sản thừa kế. Bên cạnh đó mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản căn cứ theo Điều 656 Bộ luật Dân sự 2015.

Vì vậy, Công ty Luật Apolo Lawyers xin gửi đến Quý khách hàng những thông tin hữu ích, nếu có thắc mắc cần giải đáp xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Hotline – 0903 419 479 hoặc email contact@apolo.com.vn để được các Luật sư giỏi có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn của chúng tôi giải đáp thắc mắc 1 cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

1. Cách chia di sản thừa kế

Chia di sản thừa kế là một nội dung trong chế định thừa kế của Bộ luật Dân sự 2015. Qua bài viết này Apolo Lawyers hướng dẫn các quy định của Bộ luật Dân sự về các trường hợp chia thừa kế như sau:

a. Phân chia di sản thừa kế theo di chúc

Nếu người chết có để lại di chúc hợp pháp, thì người quản lý di sản và chia di sản sẽ căn cứ vào nội dung của phần di chúc có hiệu lực để chia di sản. Việc phân chia di sản theo di chúc căn cứ Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

-Việc phân chia di sản thừa kế được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

-Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản thừa kế theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

-Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản thừa kế theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản thừa kế.

b. Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật

Trong trường hợp di sản không định đoạt bằng di chúc, hoặc có di chúc mà di chúc vô hiệu hay thất hiệu, thì phần di sản đó sẽ được chia thừa kế cho những người thừa kế theo pháp luật. Trường hợp này di sản sẽ được chia đều cho những người thừa kế, nếu không cố thỏa thuận gì khác. Việc phân chia di sản theo pháp luật căn cứ Điều 660 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

-Khi phân chia di sản thừa kế, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

- Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản thừa kế bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

c. Phân chia di sản thừa kế trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế 

Việc phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế căn cứ Điều 661 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

- Trường hợp đã phân chia di sản thừa kế mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Trường hợp đã phân chia di sản thừa kế mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tu-van-thanh-toan-va-phan-chia-di-san-thua-ke-dung-luat-012. Ai là người phân chia di sản?

Việc xác định về người phân chia di sản căn cứ theo Điều 657 Bộ luật Dân sự 2015 cụ thể như sau:

-Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

-Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thỏa thuận của những người thừa kế theo pháp luật.

-Người phân chia di sản được hưởng thù lao, nếu người để lại di sản cho phép trong di chúc hoặc những người thừa kế có thỏa thuận.

3. Thứ tự ưu tiên thanh toán đối với nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế

Việc thanh toán nghĩa vụ tài sản, chi phí do người chết để lại cũng được xem như thanh toán nghĩa vụ dân sự thông thường nên vẫn tuân theo các nguyên tắc của thực hiện nghĩa vụ dân sự nói chung. Ngoài ra cũng cần tuân thủ về thứ tự ưu tiên thanh toán đối với nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế căn cứ theo Điều 658 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

5. Tiền công lao động.

6. Tiền bồi thường thiệt hại.

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

9. Tiền phạt.

10. Các chi phí khác.

4. Tư vấn thừa kế tài sản

Công ty Luật Apolo Lawyers chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn thừa kế tài sản nhằm hỗ trợ Quý khách hàng bao gồm các công việc như sau:

 • Tư vấn thừa kế tài sản theo di chúc: Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bản di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc. Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản khác.
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc;
 • Tư vấn thừa kế tài sản theo pháp luật;
 • Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);
 • Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 • Tư vấn về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác;
 • Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
 • Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 • Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 • Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế tài sản,...

Tu-van-thanh-toan-va-phan-chia-di-san-thua-ke-dung-luat-02Nếu có khó khăn, thắc mắc trong vấn đề thanh toán và phân chia di sản thừa kế cũng như các vấn đề về thừa kế tài sản xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi Công ty Luật Apolo Lawyers qua email contact@apolo.com.vn hoặc Hotline - 0903 419 479 để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

Xin trân trọng cảm ơn.

>>> Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế

>>> Xem thêm: Tư vấn pháp luật về thừa kế

APOLO LAWYERS

Dịch vụ Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tư vấn pháp luật trực tuyến

Tư vấn ly hôn trọn gói tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư trong nước & nước ngoài

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS
icon_email
phone-icon