Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Đầu tư là gì? Các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Qua nhiều giai đoạn phát triển, các hình thức đầu tư mới xuất hiện tạo ra thị trường kinh doanh sôi động. Mỗi loại hình đầu tư sẽ có đặc điểm và lợi thế riêng. Đâu sẽ là phương thức phù hợp với từng nhà đầu tư? Hãy cùng Apolo Lawyers tìm hiểu về các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư 2020 thông qua bài viết dưới đây. Nếu cần hỗ trợ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 0903.419.479.

I. Thế nào là đầu tư?

Đầu tư là một hoạt động sử dụng các nguồn lực ở hiện tại (như tài chính, vật chất, lao động, trí tuệ, thời gian…), để đạt được lợi nhuận và lợi ích kinh tế lớn hơn trong tương lai so với nguồn lực đã bỏ ra.

Theo khoản 8 Điều 3 Luật đầu tư 2020, Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh.

II. Các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Những loại hình thức đầu tư được quy định trong Luật Đầu tư năm 2020 đã nêu rõ các hình thức đầu tư tại Việt Nam. Theo đó, có 4 hình thức đầu tư như sau:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

 • Thực hiện dự án đầu tư.

 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Ngoài ra còn có thể có các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ ban hành.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Đầu tư là gì? Các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư 2020

1.  Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Theo Điều 22 Luật Đầu tư 2020, Đối với đầu tư trong nước thì pháp luật quy định nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế về doanh nghiệp và áp dụng pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng được các điều kiện cần thiết để thành lập tổ chức.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định cụ thể tại Điều 9 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 là:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tê;

 • Hình thức đầu tư;

 • Phạm vị hoạt động đầu tư;

 • Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

 • Điều kiện khác theo quy định tại Luật, nghị quyết của Quốc hôi, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Coojgn hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thanh viên.

Để tiến hành theo đúng quy trình thì trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có:

 • Dự án đầu tư;

 • Thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường; hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

 • Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Theo Điều 24 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, để nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế nhà đầu tư nước ngoài  thì phải đáp ứng các quy định, điều kiện:

 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:  

 • Hình thức đầu tư;

 • Phạm vị hoạt động đầu tư;

 • Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

 • Điều kiện khác theo quy định tại Luật, nghị quyết của Quốc hôi, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Coojgn hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thanh viên.

 • Phải bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Theo Điều 25 Luật Đầu tư 2020, Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cụ thể sau đây:

 • Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo một trong các hình thức sau đây:

 1.  Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.

 2. Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

 3. Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b.

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

 1. Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông.

 2. Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.

 3.  Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.

 4. Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Đầu tư là gì? Các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư 2020

3. Thực hiện dự án đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể ký kết hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng PPP). Đây là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết hợp đồng PPP để thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia thực hiện dự án đầu tư PPP.

Căn cứ Mục 2, Mục 3 Chương IV Luật Đầu tư 2020 quy định về quá trình để nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam gồm những bước cơ bản như sau:

 • Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

 • Nộp hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

 •  Nếu được chấp thuận dự án đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Triển khai thực hiện dự án đầu tư.

4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Theo khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh được gọi là hợp đồng BCC là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Căn cứ Điều 27 Luật Đầu tư 2020 quy định về hình thức đầu tư bao gồm:

 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư 2020.

 • Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Trên đây là các hình thức đầu tư theo luật đầu tư 2020. Nếu muốn được tư vấn cụ thể về những vấn đề liên quan đến đầu tư hơn hãy liên hệ với chúng tôi qua email: contact@apolo.com.vn hoặc số Hotline: 0903.419.479.

>>> Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư

>>> Xem thêm: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

APOLO LAWYERS

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Dịch vụ Luật sư đại diện tham gia tố tụng

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS
icon_email
phone-icon