Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Vai trò của Luật sư trong giải quyết tranh chấp tại Trọng tài

Bên cạnh việc các bên đưa vụ tranh chấp thương mại ra giải quyết tại Tòa án như trước đây, thì việc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài đang trở thành xu thế mới tại Việt Nam hiện nay, bởi vì yêu cầu Trọng tài giải quyết thì sẽ mang lại những tiện lợi nhất định. Theo đó, vị thế của luật sư tranh tụng ngày càng được khẳng định thông qua việc giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại. Hãy cùng Công ty Luật Apolo Lawyers tìm hiểu Vai trò của Luật sư trong giải quyết tranh chấp tại Trọng Tài thông qua bài viết dưới đây.

Công ty Luật Apolo Lawyers là đơn vị được cấp phép hoạt động về dịch vụ pháp lý, trực thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, Công ty Luật chúng tôi chuyên cung cấp Dịch vụ Luật sư tranh tụng tại Trọng tài thương mại.

1. Những lý do khiến nhiều doanh nghiệp lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng Trọng Tài thương mại. 

Một số lý do để lựa chọn Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài như:

(i) Tính linh hoạt bởi quy trình giải quyết tranh chấp được xây dựng phù hợp yêu cầu của các bên trong từng vụ tranh chấp;

(ii) Thủ tục trọng tài áp dụng cho các tranh chấp trong hoạt động thương mại đơn giản hơn, các bên có thể chủ động về thời gian, địa điểm giải quyết tranh chấp giúp đẩy nhanh thời gian giải quyết tranh chấp; thủ tục trọng tài không trải qua nhiều cấp xét xử như ở toà án, cho nên hạn chế tốn kém về thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp.

(iii) Tính bảo mật nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh, kế hoạch cạnh tranh hoặc cũng có thể tránh những tác động tiêu cực từ vụ tranh chấp đối với hoạt động và uy tín của các bên.

(iv) Phán quyết của trọng tài mang tính chung thẩm và có giá trị bắt buộc các bên phải thi hành.

Bằng cách này, các bên tranh chấp có thể tối đa hóa sự thỏa thuận của các bên và phần nào chủ động được kết quả giải quyết tranh chấp.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Vai trò của Luật sư trong giải quyết tranh chấp tại Trọng Tài

2. Một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi tham gia tố tụng tại Trọng tài thương mại.

Tuy nhiên, quá trình Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài diễn ra vô cùng nghiêm ngặt và chính xác tuyệt đối về mặt thời gian. Do đó, nếu không được Luật sư tư vấn cụ thể, thì rất có khả năng doanh nghiệp sẽ gặp bất lợi. Một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý như sau:

a/ Điều kiện Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

Để được giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thì điều kiện là:

(i) Vụ tranh chấp phải thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trọng tài; và

(ii) Có tồn tại thỏa thuận Trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. (K1 Đ5 Luật TTTM)

Thoả thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực của thoả thuận trọng tài. (Đ19 Luật TTTM)

b/ Quá trình khởi kiện tại trọng tài

Trong quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài, nguyên đơn và bị đơn cần lưu ý về thời hạn tố tụng. Nếu các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì:

- Trong thời hạn 30 ngày (có thể được gia hạn), kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ. Bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. Đơn kiện lại của bị đơn phải được gửi cho Trung tâm trọng tài. Đơn kiện lại phải được nộp cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ. (K2 Đ35 , K1, K2 Đ36 Luật TTTM)

- Trường hợp bị đơn không nộp bản tự bảo vệ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì quá trình giải quyết tranh chấp vẫn được tiến hành. (K5 Đ35 Luật TTTM)

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện lại, nguyên đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho Trung tâm trọng tài. (K3 Đ36 Luật TTTM)

c/ Quyền phản đối trong tố tụng trọng tài

Khi một bên phát hiện có vi phạm quy định Luật TTTM hoặc của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối với Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài những vi phạm đó trong thời hạn do Luật TTTM quy định thì mất quyền phản đối tại Trọng tài, hoặc tại Tòa án đối với những vi phạm đã biết đó. Nghĩa là, bên mất quyền phản đối không được quyền khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài, yêu cầu hủy phán quyết trọng tài đối với những vi phạm đó. (Điều 13 LTTTM, Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP)

Trường hợp Luật TTTM không quy định thời hạn thì thời hạn được xác định theo thỏa thuận của các bên hoặc quy tắc tố tụng trọng tài. Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc quy tắc tố tụng trọng tài không quy định thì việc phản đối phải được thực hiện trước thời điểm Hội đồng trọng tài tuyên phán quyết.

Tuy nhiên, trong trường hợp yêu cầu hủy Phán quyết Trọng tài vì lý do phán quyết trọng tài trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, nếu xét thấy có đủ căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu, thì Tòa án có quyền quyết định ngay cả khi một hoặc các bên đã mất quyền phản đối (Khoản 3 Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP.

Trên đây là những nội dung cần thiết mà Apolo Lawyers cho rằng doanh nghiệp cần nắm vững để bảo vệ tốt nhất quyền, và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia tố tụng trọng tài. 

3. Vai trò của Luật sư trong giải quyết tranh chấp tại Trọng Tài

Quá trình Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài diễn ra vô cùng nghiêm ngặt và chính xác tuyệt đối về mặt thời gian. Do đó, nếu không được Luật sư tư vấn cụ thể, thì rất có khả năng doanh nghiệp sẽ gặp bất lợi:

 • Luật sư đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các vụ tranh chấp thương mại tại Trọng Tài và giảm thiểu rủi ro và trách nhiệm pháp lý trong các vụ tranh chấp.

 • Luật sư mang đến những giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp khi tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

 • Giúp bạn hiểu rõ các quy định pháp luật và các quy trình thủ tục tố tụng tại Trọng Tài.

 • Luật sư đánh giá các rủi ro pháp lý liên quan đến vụ kiện tại Trọng tài, tư vấn và đề xuất phương án giải quyết tranh chấp để cho Khách hàng xem xét và lựa chọn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng.

 • Tham gia có hiệu quả, đầy đủ, đúng thời điểm, tiến hành hoạt động điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

 • Bằng kỹ năng tranh tụng của mình, Luật sư đại diện cho khách hàng trong các phiên họp tại trọng tài, đưa ra các lập luận chặt chẽ , sắc bén để bảo vệ yêu cầu lợi ích của khách hàng.

 • Xử lý các thủ tục pháp lý phức tạp một cách chuyên nghiệp.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Vai trò của Luật sư trong giải quyết tranh chấp tại Trọng Tài

​4/ Dịch vụ Luật sư tố tụng tại Trọng tài tại Apolo Lawyers

 • Nghiên cứu Hợp đồng thương mại mà Khách hàng đã ký và các hồ sơ, tài liệu, thông tin do Khách hàng cung cấp để đánh giá pháp lý về toàn bộ vụ việc.

 • Tư vấn và đề xuất phương án giải quyết tranh chấp để cho Khách hàng xem xét và lựa chọn.

 • Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình trao đổi, làm việc với đối tác thương mại nhằm tìm kiếm phương thức giải quyết vấn đề phát sinh giữa Khách hàng với đối tác thương mại.

 • Hỗ trợ Khách hàng giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết vụ việc và/hoặc xác định, thu thập chứng cứ của vụ việc.

 • Tư vấn về thủ tục và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ việc ra trước cơ quan Trọng tài: khi khách hàng là Nguyên đơn, Apolo tư vấn để khách hàng chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo đơn khởi kiện. Ngược lại, nếu khách hàng là Bị đơn, Apolo sẽ tư vấn để khách hàng chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo Bản tự bảo vệ, đơn kiện lại.

 • Trong trường hợp cần thiết, hỗ trợ Khách hàng làm thủ tục đề nghị cơ quan Trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm phong tỏa tiền thanh toán cho đối tác thương mại đã mở L/C tại Ngân hàng.

 • Hỗ trợ Khách hàng tìm kiếm và đề nghị cử trọng tài viên tham gia Hội đồng giải quyết tranh chấp tại cơ quan Trọng tài.

 • Tư vấn cho khách hàng thủ tục tố tụng trọng tài, sự khác biệt giữa tố tụng trọng tài và tố tụng tòa án;

 • Thực hiện vai trò Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan Trọng tài. Cử Luật sư tham gia các phiên họp với Hội đồng Trọng tài.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Vai trò của Luật sư trong giải quyết tranh chấp tại Trọng Tài

5/ Những lợi ích doanh nghiệp đạt được khi sử dụng dịch vụ luật sư tố tụng tại Trọng tài của Apolo Lawyers.

- Bằng kinh nghiệm và năng lực của mình, đội ngũ luật sư của Apolo Lawyers sẽ giúp khách hàng xử lý vấn đề triệt để, nhanh chóng nhất.

- Luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình giao dịch và sau giao dịch.

- Mang đến dịch vụ giá cả tốt nhất thị trường, cam kết không phát sinh thêm chi phí khi đã thông báo trước đó.

- Sử dụng dịch vụ của Apolo Lawyers, khách hàng sẽ yên tâm và có thời gian để chuyển bị cho các vấn đề quan trọng khác

- Tất cả các vấn đề được đưa ra bởi luật sư đều cam kết hợp pháp và an toàn.

- Bảo mật thông tin tuyệt đối.​

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật APOLO LAWYERS:

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà PaxSky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 66.701.709 - 0903.419.479

Chi nhánh: 108 Trần Đình Xu, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0908.043.086 - 0979.489.879

Email: contact@apolo.com.vn

Website: www.apolo.com.vn | www.luatsutructuyen.vn

APOLO LAWYERS

https://luatsutructuyen.vn/dich-vu-phap-ly-chi-tiet/dich-vu-luat-su-tu-van-ly-hon-nhanh-174.html

Thành lập doanh nghiệp, công ty trong nước

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS
icon_email
phone-icon