Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Thủ tục xóa án tích

Án tích có thể trở thành gánh nặng lớn đối với một người, ảnh hưởng không chỉ đến danh dự, uy tín mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cá nhân, công việc của người bị kết án. Vậy thủ tục xóa án tích bao gồm những bước nào ? Hãy cùng Công ty Luật Apolo Lawyers tìm hiểu về vấn đề trên. Trong trường hợp Quý khách hàng có vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số hotline 0903.419.479 hoặc email contact@apolo.com.vn.

I. Xóa án tích là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Bộ luật Hình sự 2015, người được xóa án tích thì coi như chưa bị kết án.

Người bị kết án về hành vi phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự, sau khi chấp hành xong hình phạt tù và trải qua thời gian thử thách thì được xóa án tích.

II. Các trường hợp xóa án tích:

Theo quy định của Bộ luật hình sự, có 3 trường hợp được xóa án tích:

1. Trường hợp 1: Đương nhiên được xóa án tích:

Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định sau đây:

Điều kiện 1: Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

 • 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

 • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

 • Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Điều kiện 2: Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định nêu trên.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Thủ tục xóa án tích

2. Trường hợp 2: Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Là trường hợp Tòa án phải xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với tội phạm mà người bị kết án đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án để ra quyết định xóa án tích. Chỉ khi có quyết định xóa án tích của Tòa án thì người bị kết án mới được xem là chưa từng bị kết án. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của BLHS 2015 khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định sau:

Điều kiện 1: Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 • 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm;

 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

 • 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

 • Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn nêu trên thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Điều kiện 2: Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định nêu trên

Lưu ý: Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích.

3. Trường hợp 3: Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Là việc Tòa án quyết định xóa án tích cho người bị kết án thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích (Điều 70 BLHS 2015) hoặc xóa án tích theo quyết định của Tòa án (Điều 71 BLHS 2015), khi họ đã chấp hành ít nhất một phần ba thời hạn “không phạm tội mới” theo quy định, nếu người đó có những biểu hiện tiến bộ và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Thủ tục xóa án tích

III. Thủ tục xóa án tích gồm những bước nào?

Căn cứ quy định tại Điều 369 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thủ tục xóa án tích như sau:

1. Đối với trường hợp đương nhiên được xóa án tích:

Điều kiện: Người yêu cầu xóa án tích phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của trường hợp đương nhiên xóa án tích được đề cập tại trường hợp 1 Mục 1 bài viết này.

Tài liệu cần chuẩn bị:

 • Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân bản sao y công chứng

 • Trích lục hoặc bản sao Bản án hình sự sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật, nếu đã xét xử tại cấp phúc thẩm thì cung cấp cả trích lục hoặc bản sao Bản án sơ thẩm và Bản án phúc thẩm.

 • Căn cứ vào hình phạt chính tại Bản án, công dân phải nộp một trong các giấy tờ (bản chính) sau đây:

+ Giấy chứng nhận đặc xá do Trại giam nơi thi hành án cấp (trường hợp bị xử phạt tù giam nhưng được đặc xá)

+ Giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù do Trại giam nơi thi hành án cấp hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (trường hợp bị xử phạt tù giam và đã chấp hành xong hình phạt tù)

+ Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách án treo do Cơ quan thi hành án hình sự - Công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (trường hợp bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo)

+ Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giảm giữ do Cơ quan thi hành án hình sự - Công an quận, huyện, thị xã cấp hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (trường hợp bị xử phạt cải tạo không giam giữ)

+ Biên lai nộp tiền án phí, tiền phạt và các nghĩa vụ dân sự khác như: bồi thường, truy thu,… trong bản án hình sự hoặc Giấy xác nhận kết quả thi hành do Cơ quan thi hành án dân sự cấp hoặc các giấy tờ khác có liên quan đến việc xác nhận đã nộp tiền án phí, tiền phạt và các nghĩa vụ dân sự khác.

 • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch Tư pháp

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp nơi người đó bị kết án cư trú, làm việc sau khi chấp hành xong bản án

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

2. Đối với trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Điều kiện: Người yêu cầu xóa án tích phải thực hiện đầy đủ các quy định tại trường hợp 2 xóa án tích theo quyết định của Tòa án mục 2 của bài viết này.

Tài liệu cần chuẩn bị:

 • Đơn xin xóa án tích (theo mẫu của Tòa).

 • Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thi hành án cấp.

 • Giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt.

 • Giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành Công an).

 • Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân chứng thực.

Cơ quan thực hiện: Tòa án đã xét xử sơ thẩm là Tòa án có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận xóa án tích, hoặc ra Quyết định xóa án tích.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn khoảng 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp.

3. Đối với trường hợp xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Điều kiện: Người yêu cầu xóa án tích phải thực hiện đầy đủ các quy định tại trường hợp 3 xóa án tích trong trường hợp đặc biệt mục 3 của bài viết này.

Tài liệu cần chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi người có án tích công tác hoặc chính quyền địa  phương nơi người đó cư trú.

 • Đơn xin xóa án tích (theo mẫu của Tòa).

 • Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thi hành án cấp.

 • Giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt.

 • Giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp.

 • Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân chứng thực.

Cơ quan thực hiện: Tòa án đã xét xử sơ thẩm là Tòa án có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận xóa án tích, hoặc ra Quyết định xóa án tích.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn khoảng 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đã tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho rất nhiều khách hàng trong lĩnh vực hình sự, trong đó có nhiều vụ án lớn được dư luận đặc biệt quan tâm, chú ý, các Luật sư tư vấn pháp luật hình sự của công ty Apolo Lawyers sẽ đồng hành, tư vấn giải quyết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp với chất lượng vượt trội. Thông tin của khách hàng được chúng tôi bảo mật tuyệt đối. Và điều quan trọng mang đến sự thành công cho chúng tôi là chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm và lợi ích tối đa.

>>> Xem thêm: Vợ chồng ly hôn, tài sản thừa kế thuộc về ai

>>> Xem thêm: Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế đúng luật 

APOLO LAWYERS

Tư vấn ly hôn trọn gói tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế

Thành lập doanh nghiệp, công ty trong nước

Tư vấn pháp luật trực tuyến

Dịch vụ Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS
icon_email
phone-icon