Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nội dung dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Đăng ký gói sản phẩm này, bạn sẽ được những quyền lợi sau:

- Thẩm định về pháp lý đối tượng Hợp đồng và đối tác ký Hợp đồng, tư vấn pháp lý và kiểm tra các văn kiện Pháp lý liên quan đến hợp đồng

- Tư vấn pháp lý xoay quanh hợp đồng; đánh giá, tư vấn về lộ trình và chiến lược đàm pháp hợp đồng; nghiên cứu, tư vấn những cơ sở Pháp lý, thẩm định toàn phần Hồ sơ pháp lý; cung cấp ý kiến pháp lý trực tiếp liên quan đến những thỏa thuận đã nêu trong hợp đồng ở các lĩnh vực Thương mại, Kinh doanh, Đầu tư.

- Tư vấn pháp lý hình thức và cấu trức để xây dựng hợp đồng, luật điều chỉnh, bảo đảm hợp đồng được thực hiện, lựa chọn cơ chế/cơ quan nhằm giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp, các quy định về giải quyết xung động, tranh cấp pháp luật, cơ cấu quyền và nghĩa vụ, cơ cấu điều khoản, giải pháp tối ưu cho khách hàng để xử lý các tranh chấp, rủi ro cùng nghĩa vụ thuế.

- Đại diện theo ủy quyền hoặc hỗ trợ thương thuyết, đàm phám, ký kết hợp đồng, tư vấn, đại diện Pháp lý hỗ trợ giải quyết tranh chấp Hợp đồng.

Với những thông tin mà Apolo Lawyers đã cung cấp trong bài viết, mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn người bạn đồng hành trong vấn đề pháp lý của mình.

Apolo Lawyers

(Nguồn: luatsupro.com)