Khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự nếu có một trong các căn cứ khởi tố vụ án hình sự được quy định tại Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Tuy nhiên, nếu không đồng ý, thì người tố giác được quyền khiếu nại quyết định đến người có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục như sau:

1. Khiếu nại lần đầu

a. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật (Điều 471 BLTTHS 2015)

b. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu

- Đối với Quyết định không khởi tố vụ án của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra: Thủ trưởng Cơ quan điều tra cùng cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

- Đối với Quyết định không khởi tố vụ án của Thủ trưởng Cơ quan điều tra: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

c. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Thời hạn giải quyết khiếu nại là 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai.

2. Khiếu nại lần hai (Điều 475 BLTTHS 2015)

a. Thời hiệu khiếu nại lần hai

Thời hiệu khiếu nại là 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại.

b. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai

- Đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan điều tra: Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

- Đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp: Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nếu việc giải quyết khiếu nại lần đầu do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

c. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai

- Đối Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan điều tra: Thời hạn giải quyết khiếu nại là 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

- Đối Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp: Thời hạn giải quyết khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại./.

Trên đây là những nội dung cần thiết mà Apolo Lawyers cho rằng Quý độc giả cần nắm vững liên quan thủ tục khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp Quý độc giả cần sự hỗ trợ của Apolo Lawyers, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật Apolo Lawyers

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà PaxSky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 66.701.709 / (028) 35.059.349

Hotline 1: 0903.600.347 / Hotline 2: 0908.043.086

Email: contact@apolo.com.vn

Website: www.luatsutructuyen.vn

Nguồn ảnh: Internet

Thủy Lê